CV

Når du skal søke jobb, er det viktig å ha en CV. En CV er en oversikt over alt du vet og alt du kan. Dette utgjør kompetansen din.

Det er ikke alltid lett å svare på hva vi kan. Vi kan ofte mer enn vi tror. Derfor er det viktig å skaffe seg oversikt. Tenk igjennom hva du har gjort, hva du har lært, hva du kan gjøre og hvordan du bruker det du kan. Alt dette settes så opp i et oversiktlig dokument.

Viktig å ha med i CV:

 • Personlige opplysninger
  Navn, adresse, telefonnummer kvelds- og dagtid, fødselsdato, e-post adresse.
 • Utdannelse
  All utdannelse du har, i kronologisk rekkefølge.
 • Kurs
 • Yrkeserfaring
  All erfaring du har tilegnet deg, i kronologisk rekkefølge.
 • Mål og interesser
  Hvilke mål du har for fremtiden og hvilke hobbyer og interesser du har.
 • Det er og lurt å ta med bilde, samt en link til LinkedIn profil, dersom du har det.