Kontakt oss

sidsel.JPG

Regnskap og Vikartjenester AS startet som vikarbyrået Lillestrøm Sekretærservice AS i 1983. Vi var det første bemanningsbyrået i Lillestrøm området og mye er forandret på disse årene. Stillinger som før het sekretær eller sentralbord dame, heter i dag mye mer. I dag kalles stillingene gjerne administrasjonsleder, resepsjonsmedarbeider, ordremedarbeider og regnskapsmedarbeider.

Siden daglig leder Sidsel Eid startet i 1983, har vi hatt over 9000 vikarer innom, og vi har rekruttert i gjennomsnitt 100 personer i året til næringslivet og det offentlige.

Både NAV og utdanningsinstitusjoner som Reaktorskolen og Karriereveiledning (tidligere AMO kurs) har hatt godt samarbeid med Lillestrøm Sekretærservice opp gjennom årene. Det er til en hver tid praksisplass elever inne på kontoret på Kjeller. Noen er unge mennesker som ønsker å få erfaring innen praktisk kontorarbeid og eller regnskap, når de kommer rett fra skolen. Andre er mennesker som har omskolert seg, eller har vært hjemmeværende i mange år. Inne på kontoret følger de en opplæringsplan fra 6 til 12 uker, der de lærer alt fra sentralbord/resepsjon, kantine, ordreregistrering, kundebehandling, praktisk bruk av Office pakken og ulike regnskaps og CRM system. Mange av praksisplass elevene går ut i vikariat eller fast stilling etter endt praksisplasstid.For fire år siden startet Sidsel Eid også opp et datterselskap som heter Regnskaps-Service AS. Man så behovet av et eget regnskapsbyrå, da flere av kundene ønsket noen som tok totalregnskapet, som en forlengelse av oppdragene som økonomiarbeider ute hos kunden. Regnskaps-Service hadde kontroll av NARF på høsten i 2013, og fikk topp score.

Fra 2015 har Lillestrøm Sekretærservice og Regnskaps-Service fusjonert og heter nå Regnskap og Vikartjenester AS.

Det er ikke bare i Lillestrøm området vi har kunder og kandidater, men rundt om i hele Skedsmo, Oslo og Akershus.

Våre kundereferanser er bland annet: